Showing 1–12 of 18 results

KYDEX Holsters | ซองปืนที่ขึ้นรูปด้วยแผ่น Thermoplastic ตามรูปร่างของปืน ไฟฉาย และชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อให้ได้ซองปืนที่พอดีกับอุปกรณ์นั้นๆ ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นไม่ติดขัด สามารถชักปืนเข้าและออกจากซองได้สะดวก ซองปิดบริเวณไกปืนเพื่อความปลอดภัยในการพกพาอาวุธติดตัวไปยังที่ต่างๆ

สามารถสั่งทำซองปืนของท่านได้โดยเลือกตามหัวข้อด้านล่าง

Glock
ราคาเริ่มต้น 2,150฿
SIG Sauer
ราคาเริ่มต้น 2,150฿
CZ
ราคาเริ่มต้น 2,150฿
Magazine
1,000฿ ราคาเริ่มต้น
STI 2011 | Staccato
1911
ราคาเริ่มต้น 2,150฿
HK
Springfield Armory
S&W | M&P
Revolver
Beretta
ราคาเริ่มต้น 2,150฿
Ruger
ราคาเริ่มต้น 2,150฿