Single OWB Mag Carrier

ซองแม็กเดี่ยวพกนอก

“เลือกทุกหัวข้อที่มีเครื่องหมาย * ระบบจะสรุปราคาในขั้นตอนสุดท้าย”

เลือกรุ่นแม็กกาซีนปืน
เฉพาะตัวซอง ไม่รวม Tek-Lok™ (-500฿)
ซองแม็กเดี่ยวพร้อม Tek-Lok™ (+0฿)
ซองแม็กคู่พร้อม Tek-Lok™ (+1,000฿)
ซองแม็กเดี่ยวพร้อม Tek-Lok™ x 3 ซอง (+2,550฿)
รูปแบบซอง AR15
Lead Time Agreement : สินค้าผลิตตามคำสั่งซื้อ ผู้สั่งจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าลูกค้าไม่ได้มีเพียงท่านคนเดียว อาจมีคำสั่งซื้อก่อนหน้าท่านอยู่ก่อนแล้ว ระหว่างผลิตจะไม่มีการอัพเดตสถานะใดๆ แต่จะแจ้งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
Placeholder
Product total
Options total
Grand total