Ruger SR9c KYDEX Holster

ซองปืน Ruger SR9c

  • ซองปืน KYDEX สำหรับปืน Ruger รุ่น SR9c
  • ซองสามารถปรับ Retention ให้มีความแน่นพอดีกับตัวปืนได้
  • ผลิตในประเทศไทย โดยใช้ KYDEX และวัสดุนำเข้าคุณภาพสูงจาก USA

สั่งทำซองปืนและซองแม็ก KYDEX สำหรับ Ruger SR9c