Walther PPK Ulticlip XL IWB KYDEX Holster
PPK Holster

ซองปืน Walther PPK

  • ซองปืน KYDEX สำหรับ Walther PPK และ Walther PPKs
  • ปรับ Retention ให้ซองมีความแน่นพอดีกับตัวปืนได้
  • ซองปิดบริเวณไกปืนอย่างมิดชิด ปลอดภัยในการพกพา
  • ผลิตในประเทศไทย จากวัสดุ KYDEX และชิ้นส่วนอะไหล่นำเข้าคุณภาพสูงจาก USA
  • ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เลือกรูปแบบของซองได้ มีลวดลายบนซองให้เลือกหลายแบบ

สั่งทำซองปืน Walther PPK และ PPKs

Walther PPK Ulticlip XL IWB KYDEX Holster