ซองปืนติดไฟฉาย | Light-Bearing KYDEX Holster

Light-Bearing IWB Holster

ซองปืนติดไฟฉาย พกใน

Light-Bearing OWB Holster

ซองปืนติดไฟฉาย พกนอก

Level 2 Light-Bearing OWB Holster

ซองปืนติดไฟฉาย พกนอก Level 2

Light-Bearing Holster

ซองปืนติดไฟฉาย
SIG Sauer P320 3.9″

ช่องทางการติดต่อ | Contact us

รุ่นไฟฉายที่สามารถทำซองได้

 • APLc – Glock
 • APL Gen 3
 • XC1
 • X300T/X300U
 • X400
 • XH30
 • TLR-1 / TLR-1 HL
 • TLR-6
  • Glock 17/19
  • Glock 26
  • Glock 43 / 43X / 43X MOS
  • P238
  • P365
  • P938
  • M&P Shield Plus
 • TLR-7 / TLR-7A
 • TLR-7 sub
 • TLR-8 / TLR-8A
 • PL Pro / PL-2
 • PL-3 WML / PL-3R
 • PL-Mini 2
 • Baldr Mini
 • Baldr S
 • Baldr Pro / Baldr RL
 • Baldr Pro R

ซองปืนติดไฟฉาย พร้อมส่ง / Ready to ship

LB-1

P320 – 3.9″
Olight Baldr Mini
พกนอก ถนัดมือขวา
ราคา 3,100 บาท

LB-2

P365XL
Streamlight TLR-7 sub
Ulticlip 3 + Modwing
ถนัดมือขวา
ราคา 3,080 บาท