ซองปืนลูกโม่ S&W J-Frame Ulticlip XL IWB KYDEX Holster with Modwing
J-Frame Holster

ซองปืนลูกโม่ Smith & Wesson J-Frame

 • ซองปืนสำหรับปืนลูกโม่ S&W .38 Special และ .357 Magnum โครง J (J-Frame) Model ต่างๆ
  • Model 36, 60
  • Model 37, 437, 637
  • Model 337, 360
  • Model 40, 640
  • Model 42, 442, 642
  • Model 340, 342
  • Model 49, 649
  • Model 38, 438, 638
 • ผลิตในประเทศไทย โดยใช้ KYDEX และวัสดุจาก USA
 • คุณภาพสูง ใช้งานได้ปลอดภัยกว่าซองปืนทำจากหนังและวัสดุ PVC ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด

สั่งทำซองปืนลูกโม่ S&W J-Frame KYDEX Holster

S&W J-Frame IWB Holster with Modwing