HK45C KYDEX Holster with Mag Carrier
HK45C Pancake OWB KYDEX Holster

HK45C Holster

  • ซองปืนขึ้นรูปจาก KYDEX สำหรับ HK45 Compact (HK45C)
  • Retention Adjustable
  • ผลิตตามคำสั่งซื้อ เลือกลวดลายและรูปแบบของซองได้ ปรับแต่งในบางจุดของซองได้ตามต้องการ เช่น Optic Cut สำหรับอุปกรณ์ช่วยเล็งรุ่นต่างๆ

สั่งทำซองปืน KYDEX สำหรับ HK45 Compact