รับทำซองปืน Glock | Glock KYDEX Holster

  • ซองปืนพกนอก
  • ซองปืนพกใน
  • ซองปืนติดไฟฉาย
  • ขึ้นรูปตรงรุ่นปืนและไฟฉาย จาก KYDEX และวัสดุนำเข้าจาก USA

OWB Level 2 Holster

G19 Streamlight TLR-1

Appendix Rig

Glock 19
Streamlight TLR-1

IWB Holster

Glock 26
Ulticlip 3.3 AIWB

2-piece Appendix Rig

Glock 19

OWB Range Holster

OZ9c Threaded Barrel
Streamlight TLR-7A

Light-Bearing IWB Holster

Glock 19X
Olight Baldr Pro