Glock 43 Ulticlip XL IWB KYDEX Holster with Modwing
Glock 43 Custom KYDEX Holster

ซองปืน Glock 43

  • ซองปืน Glock 43 ขึ้นรูปจาก KYDEX
  • สามารถปรับ Retention ให้ซองมีความแน่นพอดีกับตัวปืนได้
  • ผลิตในประเทศไทย โดยใช้ KYDEX และวัสดุนำเข้าคุณภาพสูงจาก USA
  • ผลิตตามคำสั่งซื้อ เลือกรูปแบบของซองได้ มีลวดลายให้เลือกหลายแบบ