Glock 26 Quick Clip IWB KYDEX Holster with Modwing
Glock 26 KYDEX Holster

ซองปืน Glock 26

  • ซองปืน Glock 26 ขึ้นรูปจาก KYDEX
  • สามารถปรับ Retention ให้ซองมีความแน่นพอดีกับตัวปืนได้
  • ผลิตในประเทศไทย โดยใช้ KYDEX และวัสดุนำเข้าคุณภาพสูงจาก USA
  • ผลิตตามคำสั่งซื้อ เลือกรูปแบบของซองได้ มีลวดลายให้เลือกหลายแบบ
Glock 26 KYDEX IWB Holster with Modwing
Glock 26 with Streamlight TLR-6 OWB KYDEX Holster