ซองปืน CZ Shadow 2 | Custom KYDEX Holster
  • ซองปืน KYDEX ขึ้นรูปตรงรุ่น สำหรับ CZ Shadow 2
  • ซองมีความจำเพาะกับรูปร่างรายละเอียดต่างๆบนปืน
  • สามารถปรับ Retention ได้ เพื่อให้มีความแน่นพอดีกับตัวปืน
  • ผลิตตามคำสั่งซื้อ ชิ้นงานขึ้นรูปในประเทศไทย โดยใช้ KYDEX และวัสดุคุณภาพสูงจาก USA

สั่งทำซองปืน CZ Shadow 2 รูปแบบต่างๆ

CZ Shadow 2 Outside the Waistband KYDEX Holster with Level 2 Mechanism
CZ Shadow 2 with Olight PL Pro Pancake KYDEX Holster
CZ Shadow 2 PL Pro Pancake Holster