ตัวอย่างซองปืน KYDEX สำหรับ STI / Staccato 2011 / Springfield Armory 1911 DS Prodigy

Springfield Armory 1911 DS Prodigy 4.25″ KYDEX Holster
 • Springfield Armory 1911 DS Prodigy / 2011 ความยาวไม่เกิน 4.4″
 • ปืนติดไฟฉาย Olight PL-3 Valkyrie
 • ซองพกนอก ถนัดมือขวา
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism
 • Pattern : GP5
Order
TTI Pit Viper KYDEX Holster
 • Staccato XC / 1911 DS Prodigy  / 2011 Full Rail ความยาวไม่เกิน 5″
 • ปืนติดไฟฉาย Surefire X400UH
 • ซองพกใน 2-piece Appendix Rig ถนัดมือซ้าย
 • Ulticlip XL + AIWB Modwing
 • Pattern : Black
Order
Staccato XL KYDEX Holster
 • Staccato XL / 1911 DS Prodigy / 2011 Full Rail ความยาวไม่เกิน 5.5″
 • ซองพกนอก ถนัดมือขวา
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism
 • 2011 Double Mag Carrier
 • Pattern : CP3
OWB Level 2 Holster Double Mag Carrier
Staccato P KYDEX Holster
 • สำหรับ Staccato P หรือ 2011 ความยาวไม่เกิน 4.4″
 • ซองพกใน ถนัดมือขวา
 • Quick Clip + AIWB Modwing
 • Pattern : GP6
Order
Staccato C2 KYDEX Holster
 • Staccato C2 / 2011 ความยาวไม่เกิน 3.9″
 • ซองพกใน ถนัดมือขวา
 • Ulticlip XL + AIWB Modwing
 • Pattern : CF6
Order
Staccato C2 KYDEX Holster
 • Staccato C2 OWB Holster
 • ซองพกนอก Pancake ถนัดมือขวา
 • 2011 Double Mag Carrier
 • Pattern : Black
Pancake OWB HOlster Double Mag Carrier
TTI Combat Master Alpha KYDEX Holster
 • สำหรับ 1911 DS Prodigy และ 2011 Full Rail ความยาวไม่เกิน 5.5″
 • ซองพกนอก ถนัดมือขวา
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism
 • สายรัดขาขนาด 1 นิ้ว
 • Pattern : CF15
Order
Staccato XC KYDEX Holster
 • 1911 DS Prodigy / Staccato XC / 2011 Full Rail ความยาวไม่เกิน 5″
 • ปืนติดไฟฉาย Olight Baldr Pro R
 • ซองพกนอก ถนัดมือขวา
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism
 • สายรัดขาขนาด 1 นิ้ว
 • Pattern : GP3
Order
TTI Sand Viper KYDEX Holster
 • 1911 DS Prodigy 5″ / 2011 Full Rail ความยาวไม่เกิน 5.5″
 • ซองพกนอก ถนัดมือขวา
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism
 • 2011 Double Mag Carrier
 • Pattern : P19
OWB Level 2 Holster Double Mag Carrier
Staccato XC KYDEX Holster
 • 2011 Full Rail ความยาวไม่เกิน 5.5″
 • ปืนติดไฟฉาย Surefire X300U-A/B / X300T-A/B
 • ซองพกนอก ถนัดมือขวา
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism
 • 2011 Single Mag Carrier
 • Pattern : MultCam Black™
Order
2011 – 3″ Custom KYDEX Holster
 • 2011 Full Rail ความยาว 3″
 • ซองพกใน ถนัดมือขวา
 • Ulticlip 3.3 + AIWB Modwing
 • Pattern : CP7
Order