ตัวอย่างซองปืน KYDEX สำหรับ SIG Sauer P365

P365 IWB Holster

 • Ulticlip XL
 • P4
 • ถนัดมือขวา
Order

P365 OWB Holster

 • Blade-Tech Tek-Lok
 • LV Damier DLS4
 • ถนัดมือขวา
Order

P365 Laser Holster

 • P365 Lima Laser
 • Griphook + Modwing
 • GP5
Order

P365 Threaded Barrel

 • ปืนลำกล้องปลายเกลียว
 • Ulticlip 3.3 + Modwing
 • CF13
Order

ซองปืนพกนอก P365

 • OWB Range Holster
 • Blade-Tech Tek-Lok แท้
 • GOYARD Black FP11
Order

ซองพกใน ถนัดมือซ้าย

 • Ulticlip 3.3 + Modwing
 • DLS4
 • ถนัดมือซ้าย
Order
P365 Warriorland SL-1 Holster

ซอง P365 ติดไฟฉาย

 • P365 Warriorland SL-1
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • CP7
Order

ซองปืน SIG Sauer P365

 • Pancake OWB Holster
 • Logo on Graphite Grey
 • ใช้กับเข็มขัด 1.5″ – 1.75″
Order
พร้อมจัดส่ง
พร้อมจัดส่ง
พร้อมจัดส่ง
พร้อมจัดส่ง
พร้อมจัดส่ง
พร้อมจัดส่ง
พร้อมจัดส่ง