ตัวอย่างซองปืน KYDEX สำหรับ SIG Sauer P320

 

P320 Level 2 Holster

 • P320-M18
 • Olight Baldr Mini
 • Level 2 Mechanism
 • Drop & Offset
 • 1″ Leg Strap
Order

P320 IWB Holster

 • ซองพกใน ถนัดมือขวา
 • SIG Sauer P320-M18
 • SIG M18e
 • Quick Clip + Modwing
 • Anti-Terrorism
Order

P320 OWB Holster

 • P320SP
 • Olight Baldr Pro
 • Level 2 Mechanism
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • Ranger Green .080″
Order

P320 AIWB Holster

 • ซองพกใน SIG P320
 • P320-M18 / M18e
 • Ulticlip XL
 • AIWB Modwing
 • LV Eclipse Reverse FP2
Order

P320 Appendix Rig

 • ซองปืนติดไฟฉายพกใน
 • มีซองแม็กสำรอง
 • M18e Romeo 1 Pro
 • Olight PL-3 Valkyrie
 • Griphook x 2
Order

2-piece Appendix Rig

 • ซองปืนติดไฟฉายพกใน
 • มีซองแม็กสำรอง
 • P320-M18
 • Olight Baldr S
 • Ulticlip XL x 2
Order

P320 Olight Holster

 • ซองปืนติดไฟฉาย
 • P320SP / P320-3.9″
 • Baldr Pro / Baldr RL
 • ซองพกนอก Level 2
 • Blade-Tech Tek-Lok
Order