ซองปืน KYDEX

ซองปืนที่ผลิตจากการขึ้นรูปวัสดุ KYDEX ด้วยความร้อน โดยอาศัยโมลหรือแม่พิมพ์เพื่อให้ซองออกมามีรูปร่างตรงตามรายละเอียดเฉพาะของปืนรุ่นนั้นๆ ทำให้ซองมีความพอดีและจำเพาะเจาะจงต่อปืน ตัวซองมีความแข็งแรงและทนทานสูง กันน้ำและป้องกันความชื้นได้ดีกว่าหนัง ซองแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามตำแหน่งการพก ได้แก่

 • ซองพกนอก Outside the Waistband คือ ซองที่พกบริเวณด้านนอกของเอวกางเกง โดยส่วนมากจะติดตั้งซองไว้บนสายเข็มขัด
 • ซองพกใน Inside the Waistband คือ ซองที่พกบริเวณด้านในเอวกางเกง

ซองพกนอก

OWB Holster

ซองพกใน

IWB Holster

ราคาของซองปืน KYDEX

ราคาของซองปืนขึ้นอยู่กับ…

 1. รูปแบบของซอง
 2. สี หรือ ลวดลาย
 3. อะไหล่และอุปกรณ์เสริมบนซอง

สามารถสั่งทำซองปืน KYDEX ได้ โดยเลือกตามหัวข้อรูปแบบซองที่ปรากฎด้านล่าง

ซองปืนพกนอก | Outside the Waisband Holster
ซองปืนพกใน | Inside the Waisband Holster
 • แข็งแรง ทนทาน ป้องกันความชื้น ทำความสะอาดได้ง่าย
 • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากซองปิดบริเวณไกปืนอย่างมิดชิด ป้องกันปืนลั่น
 • การผลิตซองโดยใช้วิธีขึ้นรูปจากโมลหรือแม่พิมพ์ที่มีความจำเพาะ ทำซองมีความกระชับพอดีกับตัวปืนและอุปกรณ์เสริม มี Retention ทำให้ปืนไม่หลุดออกจากซองโดยไม่ตั้งใจ
 • สามารถผลิตซองให้มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลได้
 • ซองปืนของทาง RAPTOR ทำจาก KYDEX โดยใช้โมลหรือแม่พิมพ์ที่มีการออกแบบเฉพาะปืน/ไฟฉายแต่ละรุ่น มีการทำชิ้นส่วนปิดจุดต่างๆ เช่น ช่องคัดปลอกกระสุน, ไกปืน ตัวซองถูกขึ้นรูปให้มีช่องตามรูปร่างของไฟฉาย ปุ่มปลดสไลด์ ฯลฯ ทำให้มิติของซองพอดีกับตัวปืน ชักเข้าหรือออกจากซองได้อย่างสะดวกไม่ติดขัด แต่ตัวซองก็จำเป็นต้องมีแรงบีบกับตัวปืน (Retention) เพื่อป้องกันปืนหลุดจากซอง
  ด้วยสาเหตุข้างตนนี้ อาจทำให้เกิดรอยบ้าง เมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่ง (แต่ไม่ใช่เสียบปืนไปครั้งแรกแล้วเกิดรอยเลย)
 • ซองปืนมีไว้ใช้เพื่อจุดประสงค์สำหรับการพกพาปืนเพื่อนำไปใช้งาน การบุหนังหรือผิวด้านในซองปืน KYDEX ไม่ใช่ทางออก เพราะสุดท้ายจะมีเศษสิ่งสกปรกหรือความชื้นเกาะอยู่ที่ด้านในซองปืน สิ่งเหล่านี้คือตัวสร้างความเสียหายที่แท้จริงกับผิวปืน
 • ไม่ใช่เรื่องยากที่จะบุผิวด้านในซองปืนด้วยวัสดุต่างๆ แต่ทาง RAPTOR จะไม่คิดเงินลูกค้าเพิ่ม และจะรับทำ เพราะวิธีนี้ไม่ใช่ทางออกของปัญหา
 • สำหรับผู้ที่ทำใจไม่ได้กับริ้วรอยจากการใช้งานที่จะเกิดขึ้น อาจต้องเก็บปืนไว้ในกล่องที่ด้านในบุด้วยฟองน้ำ ไม่ควรนำออกมาพกพาหรือใช้งาน
 • รอยบนตัวปืน/ไฟฉาย = ประสบการณ์

ตัวอย่างซองปืน KYDEX

OWB Range Holster

รับทำซองปืน

KYDEX Holster | Made to Order