ตัวอย่างซองปืน KYDEX สำหรับ Glock 19 / Glock 19X / Glock 45 และปืนรุ่นอื่นๆที่มิติเท่ากับ Glock 19

Glock 19 Left-Handed Holster
 • Glock 19 Length
 • Olight Baldr Mini
 • ซองพกนอก ถนัดมือซ้าย
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism
 • Drop & Offset + 1″ Leg Strap
 • Pattern : Black
Order
Glock 19 Pancake OWB Holster
 • Zev OZ9c / Glock 19 Surefire X300U-A/B
 • Optic Cut
 • Pattern : GP5
Order
Glock 19 2-piece Appendix Rig
 • ซองพกในพร้อมซองแม็กสำรอง แบบแยกชิ้น
 • Griphooks + AIWB Modwing
 • Pattern : LV Eclipse Reverse FP2
Order
Glock 19 OWB Range Holster
 • Glock 19 / OZ9c Threaded Barrel
 • ปืนติดไฟฉาย Streamlight TLR-7 / TLR-7A
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • Pattern : Black
Order
Glock 19 IWB KYDEX Holster
 • Glock 19 Gen 3 – Gen 5
 • ซองพกใน ถนัดมือขวา
 • Griphook x 2 AIWB Modwing
 • Pattern : LV Eclipse Reverse FP2
Order
Glock 19 Pancake OWB KYDEX Holster
 • Glock 19 Gen 3 – Gen 5
 • ซองพกนอก Pancake – Cant 10°
 • Pattern : GP5
Order
Glock 19 Level 2 Holster
 • Glock 19 Gen 3 – Gen 5
 • Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism
 • Pattern : Gucci Tiger on OCP Black FP10
Order