ตัวอย่างซองปืน KYDEX สำหรับ Glock 19 / Glock 19X / Glock 45 / ZEV OZ9c และปืนรุ่นอื่นๆที่มิติเท่ากับ Glock 19

ZEV OZ9c KYDEX Holster
 • ZEV OZ9 Compact / Glock 19 Length
 • Olight Baldr S
 • ซองปืนติดไฟฉายพกนอก ถนัดมือขวา
 • ตัวติดเข็มขัดแบบ Blade-Tech Tek-Lok
 • Pattern : LV Eclipse FP1
Order
2-piece Appendix Rig for Glock 19
 • ซองพกในตำแหน่ง Appendix พร้อมซองแม็กสำรอง
 • Griphooks + AIWB Modwing
 • 2-piece Appendix IWB Holster
 • Pattern : LV Eclipse Reverse FP2
Order
Glock 19 Left-Handed Holster
 • Glock 19 Length with Olight Baldr Mini
 • ซองพกนอก ถนัดมือซ้าย
 • ตัวติดเข็มขัดแบบ Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism, Drop & Offset, 1″ Leg Strap
 • Pattern : Black
Order
Glock 19 Pancake OWB Holster
 • Zev OZ9c / Glock 19 Surefire X300U-A/B
 • Optic Cut
 • ซองพกนอก Pancake ถนัดมือขวา
 • Pattern : GP5
Order
Glock 19 OWB Range Holster
 • Glock 19 / OZ9c Threaded Barrel
 • ปืนติดไฟฉาย Streamlight TLR-7 / TLR-7A
 • ตัวติดเข็มขัดแบบ Blade-Tech Tek-Lok
 • Pattern : Black
Order
Glock 19 IWB KYDEX Holster
 • Glock 19 Gen 3 – Gen 5
 • ซองพกใน ถนัดมือขวา
 • Griphook x 2 AIWB Modwing
 • Pattern : LV Eclipse Reverse FP2
Order
Glock 19 Pancake OWB KYDEX Holster
 • Glock 19 Gen 3 – Gen 5
 • ซองพกนอก Pancake – Cant 10°
 • Pattern : GP5
Order
Glock 19 Level 2 Holster
 • Glock 19 Gen 3 – Gen 5
 • ตัวติดเข็มขัดแบบ Blade-Tech Tek-Lok
 • ชุดกลไกล็อค Level 2 Mechanism
 • Pattern : Gucci Tiger on OCP Black FP10
Order
Glock 19 Double Mag Carrier
 • Glock 9mm Double Stack Magazine
 • Pattern : CF9
Order

ซองปืน Glock 19

ซองปืน Glock 19 Gen 5