ตัวอย่างซองปืน KYDEX /ซองปืนพกนอก/ซองปืนพกใน/ซองปืนติดไฟฉาย สำหรับ CZ

CZ Shadow 2 Holster with Light
 • CZ Shadow 2 ติดไฟฉาย Olight PL-Pro Valkyrie
 • ซองปืนติดไฟฉายพกนอก Taco Style ถนัดมือขวา
 • OWB Range Holster
 • ตัวติดเข็มขัด Blade-Tech Tek-Lok
 • Infused KYDEX .080″
 • Pattern : Punisher US Flag GP3
Order
CZ 75 P-01 / CZ 75 D Compact Rail Holster
 • ซองพกใน Taco Style
 • ถนัดมือขวา
 • Inside-the-Waistband KYDEX Holster
 • Quick Clip + AIWB Modwing
 • Pattern : Black
Order
CZ 75 D Compact Rail Holster
 • CZ 75 D Compact Rail / CZ 75 P-01
 • Surefire X300U-A/B
 • ซองพกนอก Pancake ถนัดมือขวา
 • Pancake OWB Light-Bearing KYDEX Holster
 • ใส่ได้กับเข็มขัดความกว้าง 1.5 ถึง 1.75 นิ้ว
 • Pattern : Black
Order
CZ P-10 C Light-Bearing Holster
 • CZ P-10 C
 • Streamlight TLR-8
 • ซองพกนอก Taco Style ถนัดมือขวา
 • OWB Range KYDEX Holster
 • ตัวติดเข็มขัด Blade-Tech Tek-Lok
 • Pattern : Black Carbon Fiber
Order