ต้องการความรวดเร็ว สอบถามได้
Line Official Account : @raptor.th
หรือ Facebook Fanpage

ตัวอย่างซองปืน KYDEX สำหรับ 1911

1911 Full Size KYDEX Holster
 • 1911 ขนาด 5 นิ้ว ไม่มีราง / มีราง / Recover Tactical Rail
 • ซองพกใน ถนัดมือขวา
 • Quick Clip AIWB
 • Pattern : Gucci Tiger on OCP Black FP10
1911 IWB Holster
1911 Subcompact KYDEX Holster
 • 1911 ความยาวไม่เกิน 3.5 นิ้ว
 • ซองพกใน ถนัดมือขวา
 • Quick Clip + AIWB Modwing
 • Pattern : Sunset Clouds CF16
1911 IWB Holster
1911 Compact KYDEX Holster
 • 1911 ความยาวไม่เกิน 4.25 นิ้ว
 • ซองพกนอก Pancake ถนัดมือขวา
 • Adjustable Retention
 • Pattern : Black
1911 Pancake Holster
1911 Double Stack KYDEX Holster
 • 1911 Double Stack ความยาวไม่เกิน 5 นิ้ว
 • ซองพกนอก Taco Style ถนัดมือขวา
 • Adjustable Retention
 • OWB Range Holster
 • Pattern : Black
1911 OWB Holster

Custom 1911 Holster

ซองปืน 1911

ซองปืน 11มม.

Colt 1911 Holster

Colt 1911 Government Holster

1911 Military Holster