Appendix Carry KYDEX Holster
Appendix Rig KYDEX Holster
Appendix Holster

ซองปืนพกใน Appendix

  • ซองปืน KYDEX พกใน แบบ Appendix Carry Holster
  • สำหรับพกบริเวณด้านหน้าของลำตัว ตำแหน่ง 12′
  • มี Modwing สำหรับช่วยลดการมองเห็นรูปร่างของปืนขณะพกพา
  • ซองแบบ Retention Adjustable ทำให้สามารถชักปืนออกจากซองและใส่ปืนกลับซองได้สะดวก
  • ผลิตจาก KYDEX ชิ้นส่วนและวัสดุบนซอง เป็นชนิดที่มีคุณภาพสูง นำเข้าจาก USA
  • ผลิตตามคำสั่งซื้อ ชิ้นงานขึ้นรูปในประเทศไทย

สั่งทำซองปืนพกในแบบ Appendix